11 April 2009

Universitas Al-Azhar

Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir

Universitas Al-Azhar (Arab: الأزهر الشريف; al-Azhar asy-Syariif, "Azhar Mulia"), adalah salah satu pusat pendidikan tinggi utama Mesir, dan dikenal di dunia sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengetahuan Islam. Universitas ini berhubungan dengan masjid Al-Azhar di Kairo Kuno.

Awal mulanya, universitas ini dibangun oleh Bani Fatimiyah yang menganut mazhab Syi'ah Ismailiyah, dan sebutan Al-Azhar mengambil dari nama Sayyidah Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Masjid ini dibangun selama dua tahun sejak peletakan fondasinya pada tahun 969.

Madrasah, tempat pendidikan agama, yang terhubung dengan masjid ini dibangun pada tahun 988. Pelajaran dimulai di Al-Azhar pada Ramadan Oktober 975, ketika ketua Mahkamah Agung Abul Hasan Ali bin Al-Nu'man mulai mengajar dari buku "Al-Ikhtisar" mengenai topik yurisprudensi Syi'ah. Belakangan, tempat ini menjadi sekolah bagi kaum Sunni menjelang abad pertengahan, dan terus terpelihara hingga saat ini. Universitas Al-Azhar adalah salah satu universitas yang berumur paling tua di dunia.

0 komentar: