31 Maret 2009

Akhirat

Hari Akhirat (يوم القيامة) dipakai untuk mengistilahkan kehidupan setelah kematian. Mereka-mereka yang beragama meyakini kehidupan akhirat sebagai tempat dimana segala perbuatan seseorang didalam kehidupan dunia ini akan dibalas. Namun tidak sedikit juga orang yang meragukan akan adanya kehidupan akhirat (kehidupan setelah kematian). Mereka-mereka yang meyakini adanya kehidupan akhirat ada yang menyatakan: 'Mudahnya meyakini adanya kehidupan setelah kematian sama mudahnya dengan meyakini adanya hari esok setelah hari ini, adanya nanti setelah sekarang, adanya memetik setelah menanam'. Dengan meyakini adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan didunia ini akan menjaga seseorang dari bertindak sesuka hatinya, karena ia yakin segala hal yang ia perbuat dalam kehidupannya sekarang akan dituainya kemudian di alam setelah kematian.

Kalimat kiamat didalam bahasa Indonesia adalah hari kehancuran dunia, kata ini diserap dari bahasa Arab "Yaumul Qiyamah" , yang arti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Sedangkan hari kiamat dalam bahasa Arab adalah "As-Saa’ah".

Percaya Hari Akhirat juga merupakan salah satu dari Rukun Iman bagi penganut agama Islam.

Nama-nama lain bagi hari akhirat

 • Yaumul Barzah - Alam kubur
 • Yaumul Zalzalah - Hari Kegoncangan
 • Yaumul Mizan - Hari Penimbangan
 • Yaumul Hisab - Hari Penghitungan
 • Yaumul Qariah - Hari Keributan
 • Yaumul Din - Hari Agama
 • Yaumul Akhir - Hari Penghabisan
 • Yaumul Ba'ats - Hari Kebangkitan
 • Yaumul Jaza' - Hari Pembalasan
 • Yaumul Fahel - Hari Keputusan
 • As-Sa'ah - Masa
 • Al-Ghasiyah - Penyelubungan
 • Yaumul Hasyir / Yaumul Mahsyar - Hari Berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar
 • Al-Waaqi'ah - Peristiwa Kiamat

Tanda-tanda kecil sebelum Hari Kiamat

 • Urusan agama dipegang oleh yang bukan ahlinya
 • Mesjid besar dan indah jarang dima'murkan
 • Amalan riba' berleluasa
 • Ilmu agama diangkat
 • Ma'siat dan kemungkaran berleluasa dan terang-terangan
 • Penduharkaan terhadap kedua orang tua
 • Banyak peperangan dan gempa bumi (bencana kemanusiaan &alami)
 • Orang yang dahulu miskin berlomba-lomba menjadi orang berharta dan terpengaruhi (materialistik)

Tanda-tanda besar sebelum Hari Kiamat

Detik Kiamat

 • Ibu yang menyusui akan meninggalkan anaknya
 • Gunung-gunung bertebangan
 • Gempa di mana saja
 • Laut bergelombang
 • Planet bertabrakan satu sama lain
 • Manusia sudah mabuk
 • Iman di hati hilang
 • Tiupan Sangkalala pertama dibunyikan, semua makhluk mati kecuali yang diizinkan oleh Allah
 • Tiupan Sangkalala kedua, semua makhluk dihidupkan, dikumpulkan untuk dibalas amalannya

0 komentar: